دیش هامقایسه کالا (0)


Dish 5GHz 24dBi

Dish 5GHz 24dBi

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 24dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی یا عمودی را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 40 سانتیمتر و وزن آن 3 ک..


295,000 تومان

Dish 5GHz 24dBi Dual

Dish 5GHz 24dBi Dual

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 24dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی و عمودی بطور همزمان را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 40 سانتیمتر و..


345,000 تومان

Dish 5GHz 28.5dBi

Dish 5GHz 28.5dBi

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 28.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی یا عمودی را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 60 سانتیمتر و وزن آن 3..


465,500 تومان

Dish 5GHz 28.5dBi Dual

Dish 5GHz 28.5dBi Dual

این محصول یک دیش  جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 28.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی و عمودی بطور همزمان را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 60 سا..


549,000 تومان

Dish 5GHz 28.5dBi Dual HP

Dish 5GHz 28.5dBi Dual HP

این محصول یک دیش High Performance جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 28.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی و عمودی بطور همزمان را پشتیبانی می نماید . قطر ای..


675,000 تومان

Dish 5GHz 28.5dBi HP

Dish 5GHz 28.5dBi HP

این محصول یک دیش High Performance جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 28.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی یا عمودی را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 60 سا..


575,000 تومان

Dish 5GHz 28dBi

Dish 5GHz 28dBi

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 28dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی یا عمودی را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 60 سانتیمتر و وزن آن 5 ک..


486,000 تومان

Dish 5GHz 29dBi

Dish 5GHz 29dBi

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 29dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی یا عمودی را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 60 سانتیمتر و وزن آن 5 ک..


435,000 تومان

Dish 5GHz 32.5dBi

Dish 5GHz 32.5dBi

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 32.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی یا عمودی را پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 90 سانتیمتر و وزن آن 1..


799,500 تومان

Dish 5GHz 32.5dBi Dual

Dish 5GHz 32.5dBi Dual

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 32.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی و عمودی را بطور همزمان پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 90 سانتیمتر..


898,500 تومان

Dish 5GHz 34.5dBi Dual

Dish 5GHz 34.5dBi Dual

این محصول یک دیش جهت کار در فرکانس 5GHz با توان 34.5dBi می باشد که پلاریزاسیون افقی و عمودی را بطور همزمان پشتیبانی می نماید . قطر این دیش 120 سانتیمت..


1,800,000 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
AftabStore Support Group